Spring til hovedindhold

I Karlskrona, som er kendt for sin flådebase og verdensarv, arbejder man på at realisere en vision, hvor iværksættere nemt og effektivt kan navigere til kommunens service.

Visionen bliver til virkelighed takket være et stærkt samarbejde med Onify, som sammen med kommunen udvikler en erhvervsportal - et digitalt mødested for alle iværksættere. Portalen er ikke kun en løsning på den fragmentering, der ofte udfordrer den kommunale service, den er en hjørnesten i en større vision om et digitalt knudepunkt, der samler alt på ét sted for både borgere og kommunale medarbejdere, hvad enten det drejer sig om en ansøgning om byggetilladelse, kommunikation i en sag eller at se sine tilladelser.

Fra fragmentering til samhørighed

Erkendelsen af behovet for forandring er kernen i den vision, der har drevet udviklingen af en ny digital platform. "Manglen på sammenhængende service gør det svært for både iværksættere og kommunalt ansatte at få et komplet billede af deres engagement med kommunen," siger Mats Hellman, forretningsudvikler i Karlskrona Kommune. Ifølge Mats er Karlskrona ikke alene. "Vi arbejder nok som mange andre kommuner... en smule fragmenteret."


"Manglen på en sammenhængende service gør det svært for både iværksættere og kommunalt ansatte at få et fuldt billede af deres engagement med kommunen."

Mats Hellman, Karlskrona kommune

Det næste skridt i digital udvikling

For Karlskrona kommune er dette kun begyndelsen på en større rejse.
"Vi har tidligere skabt e-tjenester for virksomheder og opbygget en selvbetjeningsbank, så det har vi på plads," forklarer Fredrik Sjölin, enhedschef i digitaliseringsenheden. Han understreger vigtigheden af erhvervslotsen som en måde at koordinere erhvervsspørgsmål, der berører flere forvaltninger i kommunen, men understreger også, at arbejdet med erhvervsportalen repræsenterer et omfattende næste skridt mod at forbedre og uddybe digitale interaktioner.

Et digitalt mødested

En central del af Karlskrona Kommunes mål for et forbedret erhvervsliv er en digital erhvervsportal, hvor iværksættere kan få overblik over tjenester og spørgsmål på ét sted. "Vi ønsker at tilbyde virksomhederne en nem måde at få adgang til, følge og få overblik over deres engagementer med kommunen", forklarer Fredrik. Portalen har til formål at blive et digitalt mødested, hvor iværksættere nemt kan interagere med administratorer, stille spørgsmål, administrere deres tilladelser og få adgang til information, der er skræddersyet til deres specifikke behov, hvilket vil forbedre kommunikationen og tilgængeligheden betydeligt.


"Vi vil gerne tilbyde virksomheder, at de nemt kan tilgå, følge og få et overblik
over deres engagementer med kommunen."

Fredrik Sjölin, Karlskrona kommune

Intern samarbejdsportal

Som supplement til den eksterne portal er Karlskrona kommune også ved at udvikle en intern samarbejdsportal. Denne portal er designet til at give kommunen et overblik over alle sager vedrørende iværksættere, herunder status for sager, der håndteres af andre forvaltninger uden for forretningsenheden. "På indersiden bygger vi et samarbejdsrum, og den interne samarbejdsportal trækker data ind fra eksisterende forretningssystemer og gør dem tilgængelige på tværs af funktioner," forklarer Mats. Systemet vil gøre det muligt for kommunens medarbejdere at arbejde på en mere integreret og effektiv måde, hvilket igen forbedrer servicen til iværksættere.

En vision for fremtiden

Karlskrona Kommunes ambitioner rækker ud over en erhvervsportal. En fremtidig udvikling af kommunens digitale hub, hvor portalen udvides til at omfatte forskellige aspekter af borgernes engagement med kommunen. Projektet med Onify sigter mod at etablere et omfattende digitalt økosystem, en borgerportal. "Hvis du som virksomhedsejer kan gå ind og administrere din virksomheds anliggender, kan en borger i kommunen gå ind og administrere sin ejendom på samme måde", siger Mats.

Karlskrona kommunes arbejde med Onify omfatter både løsning af de nuværende udfordringer og ambitionen om at definere, hvordan kommunen kan støtte og interagere med sine virksomhedsejere og borgere på en bedre måde. Ved at bygge en løsning, der giver mulighed for en mere sammenhængende og tilgængelig service, sætter den en ny standard for kommunal serviceleverance. Det er en vision, der rækker ud over den traditionelle selvbetjeningsmodel, mod en mere integreret og interaktiv digital tilstedeværelse, der opfylder de unikke behov hos alle Karlskronas indbyggere, virksomhedsejere og medarbejdere.

Valget af partner var afgørende

Valget af Onify som partner til projektet var afgørende og danner grundlag for en fremtid, hvor Karlskrona kommune ikke kun forbedrer sine tjenester for erhvervslivet, men også for sine borgere, gennem en integreret og tilgængelig digital tilstedeværelse.


"Vi har et godt og dynamisk samarbejde med Onify , som virkelig forstår
vores behov og den rejse, vi står over for."

Mats Hellman, Karlskrona kommune

Det vellykkede samarbejde mellem Karlskrona Kommune og Onify understreger, hvor vigtigt det er at vælge den rigtige partner til digitale transformationsprojekter. Ved at arbejde sammen i en åben dialog og være fleksible over for nye opdagelser og behov har de sammen skabt en løsning, der ikke kun opfylder nutidens krav, men også er skalerbar i fremtiden.

Robert Lundsten , teknisk chef og grundlægger af Onify deler Karlskrona Kommunes syn på et vellykket samarbejde, hvor nøglen er at have de samme ambitioner og viljen til at tænke nyt. "Det har altid været Onifys kerne, at tænke ud af boksen og gøre noget nyt sammen med vores kunder," siger han. Han synes, at samarbejdet med Karlskrona Kommune har været spændende og lærerigt for begge parter og ser frem til at fortsætte samarbejdet.


"Det har altid været kernen i Onify, at tænke ud af boksen og gøre noget nyt
sammen med vores kunder."

Robert Lundsten, Onify

En kilde til inspiration

Ved at dele Karlskrona kommunes rejse ønsker vi at inspirere andre kommuner, som står over for lignende digitale transformationsudfordringer, til at tage skridtet mod en mere effektiv, tilgængelig og borgerfokuseret service. Vi ser et stort potentiale i en digital innovation, der fornyer og forbedrer den offentlige service i landets kommuner.

Ebba Isacsson

Forfatter Ebba Isacsson

Flere indlæg af Ebba Isacsson