Gå til hovedinnhold

Finlands eldste og største universitet - et internasjonalt akademisk miljø med 40 000 studenter og forskere. På internasjonale rangeringer er Helsingfors universitet blant de 100 beste universitetene. Universitetet i Helsinki har to fakulteter og underviser på fire ulike campuser i Helsinki. Onifys plattform brukes i dag av hele Helsingfors universitet og er sentral i digitaliseringen og automatiseringen av IT-ressursforvaltningen. Onify har samarbeidet med Helsingfors universitet i flere år for å effektivisere det administrative arbeidet og samtidig gi brukere, kunder og studenter en bedre digital opplevelse.

Bestillingsportal for hele organisasjonen

Studenter og ansatte ved Helsingfors universitet kan bestille produkter, tjenester og fullmakter via Onifys enkle og omfattende grensesnitt.

Det er mulig å administrere eiendeler gjennom hele livssyklusen, for eksempel for datamaskiner, lisenser og brukere. Mer enn 50 000 saker går årlig gjennom Onifys plattform, og mer enn 150 000 objekter kan håndteres effektivt.

En kvinne med briller sitter ved et skrivebord med en bærbar datamaskin.

Effektiv systemintegrasjon

Onifys plattform integreres med rundt 10 eksterne og flere interne systemer - for eksempel Efecte, SAP, AD, Microsoft 365, SCCM, Dustin, Digicert og Shibboleth.

85 % tidsbesparelse

Onify har muliggjort en betydelig mer effektiv bestillingsprosess for maskinvare ved Helsingfors universitet. Nøkkelen er en forbedret og automatisert arbeidsflyt, enkelhet for brukerne og integrering av systemer helt frem til HW-leverandøren Dustin.

Leveringstiden for en maskinvarebestilling har gått fra to uker til to dager. Og den administrative tiden fra flere timer til under en time. En besparelse på mer enn 85 % av tiden og en STOR fordel for Helsingfors universitet.

Hvor mye tid kan du spare med Onify?

Bestill en demo og se selv!

En mann ser på klokken foran en bærbar datamaskin.

Hvorfor bytte til Onify for bestilling av programvare?

"Fordelen med å bytte fra det gamle bestillingssystemet til Onify var direkte knyttet til vedlikeholdskostnader og en enhetlig teknologipakke - det gamle systemet var i ferd med å gå ut på dato og ble umulig å vedlikeholde. Dessuten fulgte vi ikke standardene og retningslinjene våre fullt ut.

Så i dette tilfellet handlet fordelen om teknologisk modenhet. Nå er bestillingstjenesten for programvare implementert på Onify i likhet med andre lignende tjenester, noe som er en direkte fordel for vårt tekniske nivå. Og det er enklere å erstatte gamle systemer nå."

Helsingfors universitet

Mindre frustrasjon

"Ved å administrere alle IT-ressursene i ett enkelt system sparer vi mye tid og frustrasjon takket være færre pålogginger og et enklere grensesnitt."

Fleksibel infrastruktur

"Nå kan vi fase ut flere proprietære systemer som er vanskelige å integrere med og som er avhengige av individuell kompetanse og mennesker."

Orkestrering av systemer

"Tidligere hadde vi automatisering for ett system om gangen - med Onify får vi muligheten til å integrere mellom ulike systemer."

Hva skjer på Onify?
Se nyhetene!

Hva gjør Onify unik?
La oss fortelle deg det!

Er du nysgjerrig på kundecaser?
Ta en titt her!

Hva skjer på Onify?
Se nyhetene!

Hva gjør Onify unik?
La oss fortelle deg det!

Er du nysgjerrig på kundecaser?
Ta en titt her

Onify - Jobb smartere

Spar tid, forenkle og få kontroll.