Skip to main content

Spara tid, förenkla, få kontroll

Jobba smartare med Onify

Tre skärmar med olika bilder på.

Den digitala plattformen som ger access till information och automatiserar processer.

Onify skapar lättanvända portaler -
som ett internt Google

Onifys digitala plattform skapar portaler med gränssnitt lika enkla att använda som Google för att knyta samman information och processer kopplade till kunder, anställda, IT-utrustning, projekt mm, där vi behöver överblick och samordning.

Onify skapar
lättanvända portaler –
som ett internt Google

Onifys digitala plattform skapar portaler med gränssnitt lika enkla att använda som Google för att knyta samman information och processer kopplade till kunder, anställda, IT-utrustning, projekt mm, där vi behöver överblick och samordning.

En bärbar dator med en bärbar datorskärm som visar en mängd olika fastighetswebbplatser.
En grupp träväxlar.

Onify plattform kopplar samman infrastruktur och verksamheten

Med Onifys plattform kopplas nya och gamla system samman for att nå en ökad mängd utspridd data. Allt for att underlatta processer och arbetsuppgifter för flera olika användare. Så att våra kunder kan jobba effektivare och smartare varje dag.

Onify plattform kopplar samman infrastruktur och verksamheten

Med Onifys plattform kopplas nya och gamla system samman for att nå en ökad mängd utspridd data. Allt for att underlatta processer och arbetsuppgifter för flera olika användare. Så att våra kunder kan jobba effektivare och smartare varje dag.

Hur används Onifys flexibla plattform?

Låt oss ge några exempel!

Kundportal

Ge era kunder en portal att se och påverka hela deras engagemang

Chefsportal

Underlätta administrationen av anställda för alla chefer

Företagsportalen

Ge kommunens företagare sitt fulla engagemang på ett och sammas ställe

Fakturaportal

Automatisera manuella moment i er fakturhantering

Handläggarportal

Centralisera arbete för handläggare i ett system.

Jobbar vi smartare skapar vi värde

Allt som ofta är tiden det starkaste argumentet for att investera i Onify.
När data blir lättillgängligt och manuella arbetsmoment kan automatiseras kan mer än 80% sparas i ledtider och administrativ tid.

Allt i samma system

Sök kundinformation på ETT ställe!
Gör beställning av IT-utrustning på ETT ställe!
Uppdatera information om anställda på ETT ställe!

Spara tid

i arbetsprocesser

Förenkla

för användarna

Få kontroll

över data & processer

Läs mer om vår plattform
Ett timglas fyllt med eurosedlar på en vit bakgrund.

Jobbar vi smartare skapar vi värde

Allt som ofta är tiden det starkaste argumentet for att investera i Onify.
När data blir lättillgängligt och manuella arbetsmoment kan automatiseras kan mer än 80% sparas i ledtider och administrativ tid.

Allt i samma system

Sök kundinformation på ETT ställe!
Gör beställning av IT-utrustning på ETT ställe!
Uppdatera information om anställda på ETT ställe!

Spara tid

i arbetsprocesser

Förenkla

för användarna

Få kontroll

över data & processer

Läs mer om vår plattform

Några av våra kunder & partners inom flera sektorer

Vad våra kunder säger om oss

Läs våra kundcase
En man som håller en glödlampa i handen.

Fyra innovativa komponenter i Onifys plattform

Mer om plattformen
Två växlar med en pil i mitten.

Systemintegrationer

Effektiv integration mot interna och externa system.

En blå ikon av en databas med ett förstoringsglas.

Sök & index motor

Kraftig och snabb sökmotor byggd på ElasticSearch.

En blå tågikon på en vit bakgrund.

Processmotor

Standardiserad process modellering baserad på BPMN 2.0.

En blå fyrkant på en vit bakgrund.

Modernt gränssnitt

Rollanpassade gränssnitt lika enkla att använda som Google.

Ditt interna Google

Ditt interna Google

Ditt interna Google

Ditt interna Google

Ditt interna Google

Save time, simplify, Onify

Save time, simplify, Onify

Save time, simplify, Onify

Save time, simplify, Onify

Save time, simplify, Onify

Save time, Simplify, Onify.

Hur mycket tid kan du spara med Onify?

Boka din demo nedan och ta reda på det!

Boka din demo

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.