Skip to main content

CHEFSPORTAL

– ett samlat gränssnitt information och todo’s

Är du chef med många uppgifter, flera kom-i-håg lappar, anställda att administrera, beställningar att attestera, och flera olika ärenden att överblicka?

Onify kan skapa ett samlat gränssnitt för all information och ärenden kopplade till medarbetare. Och underlätta processer som on/offboarding

Min kommun - Chefsportal
En kvinna tittar på en sökknapp med en grupp människor runt den.

Ett gränssnitt mot flera system

Med Onifys plattform kan vi ge chefer en portal där det enkelt går att söka och överblicka all information och ärenden kopplade till medarbetare – oavsett var informationen kommer ifrån; löne- eller HR-systemet, tidrapporteringen, planeringsverktyget, utbildningsplattformar, eller IT-system.

Uppdatera på ETT ställe

Det underlättar också för chefer att lika snabbt som information kan hittas, lika enkelt är det att uppdatera information i samma portal – utan att behöva göra samma sak i flera underliggande system.

En man skriver på en bärbar dator med ikoner på.

Stöd i komplexa processer

Det finns en stor potential att ge chefer ett digitalt stöd i hela on/off-boarding processen – säkerstalla att aktiviteter sker i rätt ordning, lägga upp information bara en gång, automatisera exempelvis IT-beställningar, inte behöva påminna om attesteringar, ja, det finns många moment som kan effektiviseras har!

En person som sitter på golvet med en bärbar dator.

En chefsportal har god potential att ocksa stödja HR-teamet i sitt arbete.
Och kan även användas som en portal för alla anställda - när informationen finns samlad kan olika gränssnitt skapas for olika användare.

Kontakta oss

Onify kan underlätta på flera håll i er organisation, - se exempel här!

Kundportal

Ge era kunder en portal att se och påverka hela deras engagemang

Företagsportalen

Ge kommunens företagare sitt fulla engagemang på ett och sammas ställe

Fakturaportal

Automatisera manuella moment i er fakturhantering

Handläggarportal

Centralisera arbete för handläggare i ett system.

Annan portal förfrågan?

Kontakta oss

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.