Skip to main content

LKDATA förser Linköpings kommun med IT-tjänster och Onifys plattform används inom tre områden; hantering av medborgarärenden, fakturaportal, samt
hantering IT-utrustning (IT assets).

Onify har samarbetat med LKDATA under flera år för att effektivisera administrativt arbete och samtidigt ge användare, kunder och medborgare en bättre digital upplevelse.

Handläggarportal

ldag arbetar alla handläggare i Linköpings kommun i Onifys portal för att hantera inkommande ärenden från alla kanaler -telefon, web, mail, sociala medier, och fysiska besök. Över 800 ärenden passerar dagligen Onify.

Halverad tid

“Snabbt, smidigt och snyggt. Vi har halverat tiden för att registrera nya ärenden”

Stor flexibilitet

“Fördelarna med Onifys plattform? Jag förenklar det med en mening; Det finns inte några begränsningar i vad man kan göra”

Effektivare hantering med automation

Onifys lösning har flera moment av automation för att handlaggarna på kort tid ska kunna hitta information från olika källor, exempelvis KB-artiklar, för att kunna komplettera ärenden och ställa följdfrågor. Och sen snabbt kunna skicka ärenden vidare till rätt system/instans.

Mindre felhantering

“ldag blir det mycket mindre fel på vara fakturor. Verksamheten kan ändra underlagen så att vi eliminerar fel, vilket vi inte kunde tidigare.”

Självbetjäning

“Hantering av fakturor är pedagogisk och enkelt, både för IT och verksamheten. Störst nytta får vi genom att de kan hantera allt själva, det sparar mycket tid.”

Fakturaportal

Onifys plattform ger möjlighet till självbetjäning av fakturor för mer än 150 av LKDATAs kunder. Fakturaportalen underlättar hanteringen av IT-utrustning och IT-tjänster med koppling till över 700 kostnadsställen och 80 000 användare och assets varje månad.

En skärmdump av en webbplats med ordet fast på.

Hur mycket tid kan du spara med Onify?

Boka en demo och se själv!

Assetportal

Med Onifys plattform hanterar LKDATA skolornas samtliga Chromebooks, vilket är mer än 15 000+ enheter.

 

Utifrån ett samlat gränssnitt görs beställningar, hantering av att ändra/spärra/kontrollera status, likväl som administration av användare. Ny funktionalitet utvecklas nu för portalen med fokus på bytesprocessen för IT-utrustning.

En ung kvinna som använder en bärbar dator i ett kafé.

Tidsbesparing

“Förr kunde ett nytt ärende ta upp till 15 minuter att hantera, idag tar det 10 sekunder, en enorm tidsbesparing”

Enkelhet

“ldag går det mycket snabbare att söka upp information, det är som en Google-sökning. Vi får både tidsbesparing och enkelhet.”

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.