Skip to main content
Logotypen för onfy ritningar.

Onify skapar moduler med Blueprints

Ett viktigt steg för att effektivisera processer är Onifys integration mot underliggande IT-system. Onify bygger ett brett strukturkapital med moduler, så kallade Blueprints – som beskriver best practice och ger inspiration för systemintegrationer.

Huvudtanken med Blueprints är att demonstrera enkla användningsfall i Onify, så att våra kunder och partners kan komma igång snabbare och med större förtroende. Upplev en smidigare start och maximera ditt engagemang med Onify tack vare Blueprints!

Kortar utvecklingstiden med 70%

ldag har Onify drygt 30 Blueprints mot system som exempelvis Microsoft, Google, ServiceNow, Zendesk och Salesforce. Med Blueprints kan tiden för utveckling hos nya kunder kortas med upp till 70%. Onifys Blueprints är kostnadsfria och kan enkelt laddas ner och utnyttjas av kunder direkt.

En isometrisk bild av människor som arbetar i en fabrik.

Blueprints ger stöd för processlogik

När kunder integrerar system med Onifys plattform får man per automatik också med den kompetenta process motorn
(baseras pa BPMN) som möjliggor att man kan bygga processlogik även i själva integrationen.

Ett blått flödesschema på ett pappersark.
Logotypen för onfy ritningar på en svart bakgrund.

Nyfiken att testa?

Vi visar gärna hur Blueprints används när Onify utvecklas och anpassas till olika kundlösningar

Boka demo

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.