Skip to main content

Finlands äldsta och största universitet - en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studenter och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet har två fakulteter och undervisning sker vid fyra olika campus i Helsingfors. Onifys plattform används idag av hela Helsingfors Universitet och är central för digitalisering och automation inom IT - asset mgmt området. Onify har samarbetat med Helsingfors Universitet under flera år för att effektivisera administrativt arbete och samtidigt ge användare, kunder och studenterna en bättre digital upplevelse.

Beställningsportal för hela verksamheten

Studenter och anställda på Helsingfors Universitet kan i Onifys enkla och samlade gränssnitt göra beställningar av produkter, tjänster och behörigheter.

Hantering av tillgångar (assets) i hela livscykeln kan göras för exempelvis datorer, licenser och användare. Mer än 50 000 ärenden passerar årligen i Onifys plattform, och mer än 150 000 objekt kan effektivt hanteras.

En kvinna i glasögon sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator.

Effektiv systemintegration

Onifys plattform integrerar mot ett 10-tal externa och ett flertal interna system – exempelvis; Efecte, SAP, AD, Microsoft 365, SCCM, Dustin, Digicert och Shibboleth

Tidsbesparing på 85%

Onify har möjliggjort en betydligt effektivare beställningsprocess för hårdvara hos Helsingfors Universitet. Nyckeln är ett förbättrat och automatiserat arbetsflöde, enkelhet för användarna, och integration av system hela vägen mot HW leverantören Dustin.

Ledtiden för en hårdvaru beställning har gått från två veckor till två dagar. Och den administrativa tiden från flera timmar till under en timme. En besparing på mer än 85% av tiden och en STOR nytta för Helsingfors Universitet.

Hur mycket tid kan du spara med Onify?

Boka en demo och se själv!

En man tittar på sin klocka framför en bärbar dator.

Why change to Onify for software ordering?

“The benefit of switching from the legacy software ordering system to Onify was directly related to maintenance costs and unifying our technology stack - the old system was reaching its end-of-life and becoming impossible to maintain. And we did not fully follow our standards and policies.

So in this case, the advantage was about technological maturity. Now the software ordering service is implemented on Onify as other similar services, which is a direct benefit for our technical statt. And replacing old legacy systems is more easy now.”

University of Helsinki

Mindre frustration

“Hantering av alla IT-assets i ett samlat system ger stor tidsbesparing och mindre frustration med färre inloggningar och enklare gränssnitt”

Flexibel infrastruktur

“Nu kan vi fasa ut flera egenutvecklade system som är svåra att integrera mot och är beroende av enskilda kompetenser och personer”

Orkestrering av system

“Tidigare hade vi automation för ett system i taget – med Onify får vi möjligheten att integrera mellan olika system”

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.