Skip to main content

Fakturaportal

- automatiserar manuella moment

Onifys plattform kan underlätta fakturahantering i en organisation på flera plan – att kunna söka och uppdatera information, ta bort manuella moment, eliminera svårhanterade gränssnitt och ge fakturaprocessen en tydligare struktur
Stena Fastigheter - Fakturaportal

Faktura hantering

- ofta komplext och utmanande

Intern och extern fakturahantering har ofta flera faktorer som utmanar – det är vanligt med en rad dotterbolag, en mängd olika kostnadsställen, och en brokig skara IT-system. Flera olika användare i organisationen samverkar i fakturaprocessen varje månad. Och det är inte ovanligt med ett stort inslag av manuellt och administrativt tungt arbete.

Hantera all information på ett ställe

Med Onifys plattform skapas en portal for att hantera hela fakturaprocessen i ett enkelt och samlat gränssnitt. Här kan olika användare söka och hantera all information relaterat till fakturor.

Ta bort manuella moment

Manuella arbetsmoment i fakturaprocessen, som att uppdatera information i olika system, synka uppgifter mellan system, skicka bekräftelser och påminnelser -kan med hjälp av Onify automatiseras.

Slipp jobba med svåra gränssnitt

Och användarna behöver aldrig access till underliggande system – den information man behover i fakturaprocessen samlas i Onifys gränssnitt.

En man med händerna på huvudet framför en bärbar dator.

Strukturera upp fakturaprocessen

Onify bidrar i många fall till en mer standardiserad och homogen fakturaprocess hos våra kunder -vilket skapar effektivitet och mindre felhantering.

En man ritar en bock på en checklista.

Nyfiken på fler användningsområden för Onify?

Kundportal

Ge era kunder en portal att se och påverka hela deras engagemang

Chefsportal

Underlätta administrationen av anställda för alla chefer

Assetportal

Hantera alla era IT tillgångar från ett och samma gränssnitt

Handläggarportal

Centralisera arbete för handläggare i ett system.

Annan portal förfrågan?

Kontakta oss

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.