Skip to main content

"Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle."

För att Bravida ska lyckas med sitt uppdrag effektiviserar Onify IT-avdelningens arbete och ger verksamheten en nordisk beställningsportal.

Effektivisering hos IT

Onify effektiviserar arbetet hos IT-avdelningen på Bravida för att hantera exempelvis utrustning, programvaror, användare, och kostnadsställen.

Onify integrerar mot fem underliggande system som AD och ERP för att ge ett enkelt och sökbart gränssnitt mot mer an 15 000 objekt som produkter, programvaror, och användare.

En person som trycker på en knapp med orden manuell, halvautomatisk och automatisk.
En webbsida med en lastbil som kör på en väg.

Nordisk beställningsportal

Med Onify har Bravida skapat en gemensam beställningsportal för hela bolaget. Årligen hanteras mer än 18 000 beställningar och ärenden i denna nordiska beställningsportal.

Effektivisering av beställningar sker i flera led med tydliga tidsvinster hos såväl IT-avdelningen, som chefer, och tekniker.

Hur mycket tid kan du spara med Onify?

Boka en demo och se själv!

Viktiga aspekter av förbättringar i organisationen

Två affärsmän ger varandra high fives på ett kontor.
1

Möjlighet att stänga ner gamla portaler

2

Enkel och enhetlig process för alla beställningar

3

Alla IT-beställningar samlade på ett ställe

4

Bättre digitalt stöd och mindre felhantering

5

Automation av flera processteg

6

Ökad självbetjaning i organisationen

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.