Skip to main content

Våra kunder är våra kungar!

Vårt viktigaste uppdrag är att våra kunder ser en tydlig nytta med Onifys plattform och partnerskap. När användningen av Onifys plattform ökar och det finns en nyfikenhet att utveckla nya tjänster - ja, då vet vi att vi levererar värde.

En grupp människor skakar hand framför ett skrivbord.

Kunder i flera sektorer

Vi är stolta att se Onify leverera värde till kunder av olika storlek, i olika sektorer och branscher.

Utökad användning

Det stärker oss att våra kunder väljer att utöka sin användning av Onify som digitaliseringsplattform. Och att fler kunder ser på Onify inom nya tillämpningsområden.

Utveckling i partnerskap

Onifys plattform utvecklas bäst i samarbete med våra kunder – ett nära partnerskap är fördelaktigt för bägge parter.

Se några av våra kundcase

Onify levererar som mest nytta när det finns mycket data utspridd över många olika system, där användarna svettas över flera svåra gränssnitt, och processer är komplexa med många manuella moment.

Läs här om hur Onify hjälper vår kunder att jobba smartare genom att spara tid i arbetsprocesser, förenkla för användarna och ge bättre kontroll över information och processer.

Helsingfors Universitet

“Tidigare hade vi automation för ett system i taget – med Onify får vi möjligheten att integrera mellan olika system”

Se hela kund case

Norteam

“Med Onify skapar vi en flexibel kundportal där våra kunder kan se hela sitt engagemang – och vi själva ökar vår effektivitet”

Linköpings kommun

“‘Idag arbetar samtliga handläggare i Onifys portal för att hantera alla inkommande ärenden till kommunen”

Se hela kund case

Bravida

“Med Onify har vi skapat en samlad nordisk beställningsportal som effektiviserar för hela verksamheten – IT, chefer, medarbetare.”

Se hela kund case

Stena Fastigheter

“Onify ger oss mer kontroll i fakturaprocessen – enkelt hitta information, korrekt indata, mindre felhantering, och digitala attester.”

Se hela kund case

Ljusdals kommun

“Nu kan verksamheten göra om-installation av datorer enkelt och smidigt på distans, utan manuell support från IT.”

Se hela kund case

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.