Skip to main content

Orkestrering av system, data, processer och användare

Onifys digitala plattform är spindeln i nätet som knyter samman utspridd information från olika system för att ge användarna ett samlat och enkelt gränssnitt och ett digitalt stöd i processer.

Med Onifys integration mot system och data orkestreras befintlig IT-infrastruktur för att få organisationen att kunna jobba på bästa sätt.

En bild av en bärbar dator med ett antal olika ikoner på.

Integration

Onifys plattform integrerar och tillgängliggör rätt data i befintlig IT-infrastruktur

En man tittar på ett erp-diagram.

Automation

Med Onify får processer ett digital! stöd och möjligheter till automatisering

En kvinna använder en bärbar dator med ett diagram på.

Enkelhet

Onify ger användarna ett enkelt och samlat gränssnitt, “ett intern! Google”

En ung kvinna som använder en bärbar dator i ett kafé.

Onifys fyra innovativa komponenter

Onifys plattform har fyra komponenter som ger en unik kombination av funktioner och innovativ teknik i framkant; systemintegrationer, sök & indexmotor, processmotor, och ett modernt gränssnitt.

Systemintegrationer

Onifys plattform integrerar effektivt mot underliggande interna och externa system för att nå data/information. Har används i första hand öppna APIer for integration, men även andra tekniker som exempelvis script, Al, och RPA.

Sök & Index motor

Onify använder sig av en kraftfull sökmotor baserad på ElasticSearch för att möjliggora snabb sökning, sortering och filtrering av data/information (även kallade objekt). Objekt kan vara anställda, projekt, Ipads, kunder, fakturor (etc.)

Processmotor

Med Onify modelleras processer i ett modernt och standardiserat verktyg för processmodellering, baserat på BPMN 2.0. Enkelt för verksamheten att första och använda, och direkt kraftfull kod i Onify. Här skapas möjlig automation av manuella arbetsmoment.

Modernt gränssnitt

Onifys rollanpassade gränssnitt ska vara lika enkla och intuitiva att använda som Google. Från ett samlat gränssnitt i Onify får användarna tillgång till information från underliggande system utan att behöva access till direkt dessa.

Flexibel installation

Onify installeras “on-prem”, det vill säga lokalt, i flera av våra kunders IT-infrastrukturer. Alternativt fungerar Onify lika väl som en cloud-losning.

Läs om våra erbjudanden

Anpassad Utveckling

Våra kunder väljer själva om man utvecklar sina processer i Onifys plattform, eller om man önskar vår hjälp med utveckling och support.

Läs våra kundcase
Indexera incidenter från topdesk.

Blueprints skapar skalbarhet och kortare utvecklingstid

Ett viktigt steg for att effektivisera processer är Onifys integration mot underliggande IT-system. Onify bygger ett brett strukturkapital med Blueprints – som beskriver best practice och ger inspiration for systemintegrationer.

ldag har Onify Blueprints mot system som exempelvis Microsoft, Google, ServiceNow, Zendesk och Salesforce. Med Blueprints skapas effektiva moduler och tiden för utveckling hos nya kunder kan kortas med upp till 70%.

Läs mer om Onify Blueprints

Hur används Onifys flexibla plattform?

Låt oss ge några exempel!

Kundportal

Ge era kunder en portal att se och påverka hela deras engagemang

Chefsportal

Underlätta administrationen av anställda för alla chefer

Assetportal

Hantera alla era IT tillgångar från ett och samma gränssnitt

Fakturaportal

Automatisera manuella moment i er fakturhantering

Handläggar portal

Centralisera arbete för handläggare i ett system.

Nyfiken på Onifys plattform?

Vi bokar gärna en demo och visar på olika kundcase;

Hur ser Onify ut för olika användare?

Hur enkelt är det att söka information?

Hur ser modelleras processer i Onify?

Hur kan Onify automatisera processer?

Varmt välkomna att höra av er!

Boka din demo

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.