Skip to main content

Onify skapar portaler för att jobba smartare och effektivare

Med Onifys flexibla plattform skapas kundanpassade portaler för flera olika tillämpningsområden ute hos våra kunder - så som portaler för kunder, chefer, IT-tillgångar och fakturahantering.

En bärbar dator med en bärbar datorskärm som visar en mängd olika fastighetswebbplatser.

Hur används Onifys flexibla plattform?
Jo, exempelvis:

Kundportal

Ge era kunder en portal att se och påverka hela deras engagemang

Chefsportal

Underlätta administrationen av anställda för alla chefer

Assetportal

Hantera alla era IT tillgångar från ett och samma gränssnitt

Fakturaportal

Automatisera manuella moment i er fakturhantering

Enkelt hitta information!

Onifys plattform gör information från underliggande system lättåtkomligt i ett enkelt gränssnitt för användarna – med möjlighet till sökning, uppdatering, filtrering och sortering utifrån ett samlat ställe.

Läs om plattformen

Tar bort manuella arbetsmoment!

Onify ger olika användare processtöd för att säkerställa att arbetsmoment sker i rätt ordning och med rätt timing. Manuella steg i processer – som exempelvis uppdatering i olika system och beställningar – kan steg for steg stödjas av automation.

Boka din demo

Save time, simplify, Onify, 

Save time, simplify, Onify, 

Save time, simplify, Onify, 

Save time, simplify, Onify, 

Save time, simplify, Onify, 

Save time, simplify, Onify, 

Vad gör Onifys plattform unik?

  • Ett Google-likt gränssnitt; samlat & enkelt

  • Utgår ifrån SÖK och genvägar till processer

  • Alla når information utifrån sin roll

  • Digitalt stöd i hela processen

  • Möjlig automation av manuella processteg

  • Utnyttjar befintlig IT-infrastruktur effektivt

Korta tiden mer än 80%

Onifys plattform skapar mätbara och märkbara resultat i våra kunders organisationer. Och allt som ofta är det tidsaspekten som är det starkaste argumentet för att investera i Onify.

När data blir lättillgängligt och processer får ett digitalt stöd med möjlighet att automatisera manuella arbetsmoment kan mer än 80% kortas i ledtider och administrativ tid.

Spara tid

i arbets-processer

Förenkla

för användarna

Få kontroll

över data & processer

Onify – en plattform att växa i med partnerskap!

Testa

Utvärdera teknik, nytta och samarbete i en Proof-of-Concept

En affärsmans hand sträcker sig in i ett vetefält.
En grupp människor tittar på klisterlappar på en glasvägg.

Starta upp

Implementationsprojekt där Onifys plattform anpassas (ofta ett kvartal)

Använd plattformen

Komplett plattform med månadskostnad baserad på antal användare

En kvinna som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator.
En grupp affärsmän som sitter runt ett bord på ett kontor.

Fortsätt resan

Utveckling, Coachning, Utmaning, Inspiration och mer!

Vi har lång erfarenhet av digitalisering och automation

Var befinner ni er på er digitaliserings-resa?

Vilka är era främsta tidstjuvar?

Vilka vill ni hjälpa i organisationen att jobba smartare?

Söker ni information i många olika system och datakällor?

Vi tar gärna en diskussion for att se var er potential är störst med en digital plattform som Onify.

Boka demoKontakta oss

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.