Skip to main content

"I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Kommunen är stor till ytan och rymmer orter med olika särprägel, allt från småstad och byar med personlig handel. kultur-, cafe- och restaurangliv till genuin glesbygd och vildmark."

Onify supporterar Ljusdals kommun med hantering av IT-utrustning och underlättar arbetet för såväl IT-avdelningen, som kommunanställda och administratörer och lärare.

IT-portal för en bred verksamhet

Mitt i Sverige ligger Ljusdals kommun med sina 20 000 invånare. Kommunen är den största arbetsgivaren och ansvarar för en bred verksamhet med skola, anläggningar, hus, gator, parker, och sjukvård.

Med en bred verksamhet kommer en infrastruktur med många system att utveckla, hantera och supportera. Onifys plattform ger Ljusdals kommun möjlighet att effektivt hantera IT-utrustning från ett samlat gränssnitt.

En grupp människor som sitter runt ett bord på ett kontor.

10 integrerade system

Asset management, ärendehantering, CMDB, workflow, identitetshantering, e-post, etc.

35 000+ sökbara objekt

Ärenden, användare, chromebooks, datorer, tjänster, programvaror, skrivare, etc.

Support till 20+ processer

Installera datorer, skapa ärende, låsa chromebooks, uppdatera uppgifter, beställa produkter, distribuera program, etc.

Enkelhet för olika användare

Flera olika användare hos Ljusdals kommun utnyttjar Onifys som portal för att hantera IT-relaterade ärenden,
exempelvis IT-avdelningen, kommunanställda, adminstratörer och lärare.

IT-avdelningen

IT-avdelningen skapar och hanterar ärenden i Onifys plattform – integrerat från service-desk.
Och hanterar IT-enheter såsom telefoner, PC, och Chromebooks.

Kommunanställda

Kommunanställda kan med Onify se sina ärenden, skapa och hantera ärenden, beställa hårdvara och mjukvara, koppla skrivare och söka artiklar.

Administratörer & lärare

Administratörer och lärare ute på skolor kan enkelt om-installera datorer, hantera elever i Google med exempelvis internet-access, hantera byte av skola, och uppdatering av uppgifter.

Hur mycket tid kan du spara med Onify?

Boka en demo och se själv!

Stora tidsvinster med självbetjäning

Ung kvinna som gör en hjärtform med händerna på rosa bakgrund.
“Med självserviceportalen kan användaren hantera ärenden helt själva utan support från IT-avdelningen”

“Idag kan både IT och verksamheten hantera Chromebooks väldigt enkelt med Onify, vi sparar mycket tid”

“Nu kan verksamheten göra om-installation enkelt och smidigt på distans, utan manuell support från IT”
“Verksamheten kan idag styra behörigheter och åtkomst för enskilda elever i Google. Vi sparar massor av tid och verksamheten får kontroll och nya möjligheter!”

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.