Skip to main content

Ett starkt nätverk

Onify har från starten 2015 jobbat med ett starkt nätverk av olika partners för att utveckla plattformen och leverera lösningar till kunder inom den privata och offentliga sektorn.

Samarbeten inom fler områden

Implementation

Onifys främsta partner inom implementation är Zitac, väletablerade tekniska konsulter. Zitac är engagerade i samtliga Onify kunder.

Digital transformation

lnom området digital transformation samarbetar Onify med exempelvis ATEA och Tietoevry.

Försäljning

Försäljning av Onifys plattform och tjänster sker både direkt och via
partners.

Ebba Isacsson - Zitac

Ebba Isacsson, affärsutvecklare & säljare på Zitac

Vad gör Onify attraktivt hos ett växande antal kunder?

“Onify har struktur och potential att förenkla flera områden hos våra kunder. Befintliga system hos kunder kan vara svåra att arbeta med för olika användare. Vi ser ofta stort värde när vi analyserar en potentiell effektivisering för att hitta information och optimera arbetssätt.

Möjligheten att automatisera manuella arbetsmoment kan också frigöra mycket tid. Många system har inte möjlighet till digitalisering och automation, vilket Onify kan stödja fullt ut. Vi ser att Onify snabbt får en viktig roll i verksamheten ute hos våra kunder.”

En skallig man i en blå skjorta som står i en park.

Fredrik Stolpe, chef för IT Management & Automation på Zitac

Varför ökar intresset för automation, och för Onify?

“Fler och fler inser kraften i automation, och ser värdet. Många organisationer har flera system som man inte får full effekt av. Mognad, intresse och kunskap kring automation ökar över nu även på ledningsnivå. Detta gör att tid och pengar sätts av för att arbeta med olika aspekter av automation.”

Onifys plattform är verkligen konkurrenskraftig då man har en kraftfullare sök-funktion än andra leverantörer på marknaden. Och utgångspunkten för användarna är mer intuitiv och flexibel, mer google-likt.”

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.