Skip to main content

"Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Vi skapar trygga och trivsamma stadsdelar och satsar på framtiden genom att bygga tusentals nya bostäder och lokaler."

Onifys plattform ger Stena Fastigheter en fakturaportal för att effektivisera intern och extern fakturering.

Fakturaportalen höjer effektiviteten i hela organisationen

Onifys plattform knyter samman över 200 dotterbolag och mer än 670 kostnadsställen hos Stena Fastigheter – för att intern och extern fakturering kan kunna ske effektivt varje månad.

Onify integrerar mot olika system i fakturahanteringen – där Agresso (ERP) och Blue Prism (RPA) är två av dessa. Och ger olika användare ett enkelt, samlat gränssnitt att jobba utifrån.

Stena Fastigheter - Fakturaportal
En ung afroamerikansk kvinna som sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och papper.

Enkelt = snabbt & positivt

Fakturaunderlag kan sammanställas snabbt och korrekt med hjälp av Onifys plattform. Samtidigt kan all information rörande fakturor sökas lika enkelt som i ett internt Google. “Det är enkelt att förstå som användare hur man använder Onify, man behöver inte förklara eller skriva lathundar.”

Partnerskap mot nya lösningar

Onify är utvald till Stena Fastigheters främsta plattform för digitalisering – med möjlighet att ge snabbare utveckling av nya digitala funktioner och tjänster.

Det finns en stor potential att nyttja Onifys plattform inom flera delar av Stenas organisation där man söker enkelhet och tidsbesparing och behöver få system, data, processer och användare att fungera effektivare tillsammans.

Ökad kontroll i fakturaprocessen

Flera moment i fakturaprocessen har med Onifys plattform blivit mer strukturerade och kontrollen har ökat. Med bättre kontroll kan beslut fattas enklare och på kortare tid.

Information sammanställs korrekt och komplett, vilket ger färre iterationer i verksamheten och mindre felhantering. Attester är digitalt uppstyrda – tryggt och säkert.

En man använder en bärbar dator med växlar på.

Automation ger tidsbesparingar

Stena Fastigheter har reducerat ett antal manuella steg i sin fakturaprocess med Onifys plattform – automation gör informationshanteringen för fakturor både snabbare och säkrare.

Detta ger mindre frustration hos anställda och en ökad kundnöjdhet. Således både mätbara och märkbara effekter i organisationen.

En man skriver på en bärbar dator med ikoner på.

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.