Skip to main content

Gartners sammanställning visar att CEOs prioriterar tech-relaterade frågor högst efter tillväxt för 2022/2023. Och sen är det tydligt att digital capabilities är det område CEOs planerar att öka sina investeringar mest inom under 2022.

Intressant att insikterna hos företagsledare ökar om att man som bolag verkligen får igen det man investerar i digital capabilities. Först och främst spar man tid när att man kan jobba effektivare i processer med digitalt stöd, och när manuellt arbete automatiseras. Och det finns mycket tid att vinna när information blir sökbar, översiktlig och lätthanterad för alla användare.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify