Skip to main content

CloudBlue är ett SaaS-företag som stödjer företag i deras transformationsprocess, oavsett deras placering i leveranskedjan. Företaget erbjuder en hanterad marknadsplatsplattform som förenklar distributionen av prenumerationsbaserade lösningar i en värld där allt erbjuds som en tjänst. CloudBlue Commerce är en särskild flernivåhandelsplattform de har utvecklat som inte bara möjliggör för företag att utveckla sina egna marknadsplatser, men också hanterar licenser för stora aktörer som Microsoft och Adobe. För den som är intresserad finns mer information på deras GitHub-sida.

Denna Onify Blueprint justerar antalet licenser (ex. Microsoft 365) för en specifik prenumeration via CloudBlue REST-API. Det fungerar endast om du har en produkt per prenumeration. Har du flera produkter i samma prenumeration kommer endast den första att uppdateras.

Notera: Utgivning av licenser sker asynkront, och det är inte tillåtet att uppdatera en prenumeration som för närvarande är i provisioneringsläge.

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Onify

Author Onify

More posts by Onify