Skip to main content

Microsoft Azure är en omfattande molnplattform som erbjuder en rad tjänster inom datalagring, beräkning och nätverkande. Den möjliggör för företag och utvecklare att bygga, hantera och distribuera applikationer på en global skala med hjälp av Microsofts datacenter.

Azure Key Vault erbjuder en säker lagring för hemligheter, såsom nycklar, lösenord och certifikat. Dessa kassaskåp kan skapas och hanteras via Azure-portalen.

I denna Onify Blueprint demonstreras hur man hämtar en hemlighet från Azure Key Vault med hjälp av en REST API-förfrågan.

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Onify

Author Onify

More posts by Onify