Skip to main content

I vår tidigare Blueprint för Dynamics 365-sviten visade vi hur man skapar kunder i Business Central och denna gång visar vi hur kunder kan indexeras. Onifys plattform ger möjlighet att hantera hela livscykeln för olika objekt – som exempelvis kunder. Det är då nödvändigt att kunna både läsa och skriva information om kunder i flera olika system.

Dynamics 365 Business Central (tidigare kallat Dynamics NAV) är ett kraftfullt och komplett affärssystem från Microsoft med fokus på små och medelstora affärsprocesser. Som en del av Microsofts Dynamics 365-koncept samverkar Business Central effektivt med andra applikationer i Microsoft 365.

Fler Blueprints betyder fler färdiga moduler i Onify – och därmed kortare tid för utveckling och integration. Nyfiken på hur våra Blueprints ser ut och fungerar? Ta gärna en titt – våra Blueprints är utformade för att vara enkla att använda och är kostnadsfria!

Onify

Author Onify

More posts by Onify