Skip to main content

Det kan låta som magi att det går att korta tiden i beställningsprocesser med över 80% – som Helsingfors universitet kortade ledtiden för hårdvara från två veckor till knappa två dagar och den administrativa tiden från åtta timmar till en timme.

Med Onify får ni en beställningsportal anpassad efter era behov, med ett gränssnitt lika enkelt som Google, som kan stödja hela processen med attesteringar, behörigheter, fakturering, leverans. Och möjliggör integration också mot externa parter som t.ex. Dustin, Microsoft 365Fortnox och Salesforce.

Läs mer om vad vi gör tillsammans med Helsingfors universitet i vårt kundcase.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify