Skip to main content

🌟 Fullträff! Det är ordet vi på Onify använder för att beskriva vårt beslut att rekrytera Tony Aronsson. Efter lite mer än en månad med oss har Tony redan blivit en ovärderlig del av vårt team, med sitt outtröttliga engagemang och sina skarpa insikter som ständigt driver oss framåt. 🚀

På bilden ser ni Tony vid biljardbordet under vår senaste teamaktivitet i Göteborg. Även om biljard inte är hans vanliga spel, visar han samma fokus och beslutsamhet som han gör i varje projekt vi tacklar tillsammans.

Tonys förmåga att se saker från olika perspektiv har kompletterat oss perfekt, och hans positiva energi har smittat av sig på hela teamet. Vi är väldigt tacksamma för all kunskap och erfarenhet han bidrar med och vi ser med stor tillförsikt på framtiden.

“Connecta” gärna med Tony Aronsson här på LinkedIn och följ vår fortsatta gemensamma resa. 🌐

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify