Skip to main content

Upplever ni också stor frustration att hantera alla era IT-assets?

Tänk om ni kunde hantera ALLA era IT-assets på en och samma plats!

Våra organisationer har idag en stor mängd telefoner, Chromebooks, iPads, datorer och andra enheter. Här finns mycket information att hålla ordning på – exempelvis användare/ägare, serienummer, modell, kostnadsställe, och garantier. Och i tillägg har vi flera processer som hanterar dessa IT-assets med beställningar, installationer, behörigheter, uppgraderingar, service och utbyten.

Och det är svårt att jobba effektivt med informationen är utspridd mellan olika system – GoogleMicrosoft Intune, Active DirectoryServiceNowVMware Workspace ONEFreshserviceIvanti3stepITTOPdesk för att nämna några.

Onifys plattform möjliggör för Ljusdals kommunLinköpings kommunHelsingfors universitet och andra kunder att hantera alla sina IT-assets från en samlad plats. Ett enkelt gränssnitt anpassat efter olika användare – som ger direkt möjlighet att söka och uppdatera informationen kring alla IT-assets, likväl som digitalt stöd och automation i processer. Avsevärt med tid sparas, man får kontroll över sin utrustning och behörigheter, och skapar möjligheter till självbetjäning ute i organisationen.

Läs mer om vårt erbjudande Assetportal.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify