Skip to main content

Vi fick en stund med Fredrik Stolpe, chef för AO IT Management & Automation, vilket är det område som växer snabbast hos vår partner Zitac;

Q; Vad ser du som främsta anledning till att intresset ökar för automation?

“Fler och fler inser kraften i automation, och ser värdet. Man har många system som man inte får full effekt av. Mognad, intresse och kunskap kring automation ökar i många organisationer – även på ledningsnivå. Nu finns automation på agendan även på ledningsnivå, vilket gör att tid och pengar sätts av för att arbeta med olika aspekter av automation.”

Q; Vilken industri ser ni rör på sig mest gällande automation?

”Offentlig sektor, med exempelvis stora kommuner. Här har man mängder med olika system, och många olika användare med vitt skilda nivåer av IT-kunskap och erfarenhet. Utmaningen är att skapa ett lätt och bra gränssnitt för alla olika typer av användare som jobbar mot både gamla och nya system. Och vi ser tillväxt av automation inom serviceyrken där man måste effektivisera hela vägen ut till användarna. Rätt information vid rätt tid. Här ligger man ofta efter, men nu ökar investeringsviljan.”

Q; Vad är Onifys främsta fördel jämfört med andra portaler/verktyg för automation?

“Onify har en kraftfullare sök-funktion än andra leverantörer på marknaden. Och utgångspunkten för användarna är mer intuitiv och flexibel, mer google-likt.”Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify