Skip to main content

Stena Fastigheter har effektiviserat intern och extern fakturering med Onifys plattform. Här integreras fyra olika IT-system, varav två är Agresso (ERP) och Blue Prism (RPA). Flera manuella steg är borttagna och information hämtas automatiskt, attestering sker elektroniskt och spårbart. Färre iterationer behövs i organisationen, och felhanteringen är nu minimerad.

Onify möjliggör också snabb och enkel sökning av information i underliggande system som tidigare var svårt att hantera med 200+ bolag och 650+ kostnadsställen.

Och resan fortsätter tillsammans – Stena ser stor potential framöver att effektivisera fler processer inom ekonomi och andra verksamheter med hjälp av Onifys plattform.

Läs mer om vad vi gör tillsammans med Stena Fastigheter i vårt kundcase.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify