Skip to main content

Här kommer ytterligare Blueprint för Microsoft Dynamics 365, denna gång för Sales som ingår i Dynamics 365 Customer Engagement. I denna Blueprint visar vi hur man enkelt kan skapa ett nytt konto i Dynamics 365 Sales, via Microsoft kraftfulla API.

Dynamics 365 Sales (tidigare kallad Dynamics CRM) används vanligtvis av säljare för att bygga starka relationer med kunder, vidta åtgärder baserade på insikter, och slutföra affärer snabbare. Med hjälp av Dynamics 365 Sales får du bra ordning på konton och kontakter, och får bra möjlighet att vårda din försäljning från lead till order. Dynamics 365 Sales körs på Microsoft Dataverse och använder Power Apps modelldriven app-design.

Med Onify Blueprints bygger vi viktigt strukturkapital för oss och våra kunder. Och skapar möjlighet att korta tiden för utveckling och integration med 70%. Kika gärna – våra Blueprints är utformade för att vara enkla att använda, och är dessutom kostnadsfria!

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify