Skip to main content

Är du chef med många uppgifter, flera kom-i-håg lappar, anställda att administrera, beställningar att attestera, och flera ärenden att överblicka?

Med Onifys plattform kan vi ge chefer en portal där det enkelt går att söka och överblicka all information och ärenden kopplade till medarbetare – oavsett var informationen kommer ifrån; löne- eller HR-systemet, tidrapporteringen, planeringsverktyget, utbildningsplattformar, eller IT-system.

Och det underlättar också för chefer att lika snabbt som information kan hittas, ja lika enkelt är det att uppdatera information i samma portal – utan att behöva göra samma sak i flera underliggande system.

För att inte tala om möjligheten att ge chefer ett digitalt stöd i hela on/off-boarding processen – säkerställa att saker sker i rätt ordning, lägga in information bara en gång, automatisera exempelvis IT-beställningar, inte behöva påminna om attesteringar, ja, det finns många moment som kan effektiviseras här!

Låt oss ta ett exempel; om alla era chefer kunde spara 2 timmar per månad – med 100 chefer blir det en tidsbesparing på mer än 2000 timmar per år.

Chefsportal diskuteras hos många kunder idag – och inte undra på det, här finns det mycket tid att spara, och frustration likaså när vi kan göra livet lättare för cheferna!

Läs mer om vårt erbjudande Chefsportal.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify