Skip to main content

Salesforce är en molnbaserad CRM-plattform som används för att hantera kundrelationer och affärsprocesser. Med en rad verktyg och funktioner underlättar plattformen för företag att analysera och optimera sina kundinteraktioner.

I denna Onify Blueprint framhävs hur enkelt det är att skapa objekt, i detta fall konton (kunder), i Salesforce genom användning av vår egen Blueprint för att generera åtkomsttoken för Salesforce API. Med över 100 inbyggda objekttyper i Salesforce kan du skapa, uppdatera eller ta bort dem via deras REST API, begränsat endast av din fantasi.

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Onify

Author Onify

More posts by Onify