Skip to main content

Salesforce är en molnbaserad CRM-plattform som används för att hantera kundrelationer och affärsprocesser. Med en rad verktyg och funktioner underlättar plattformen för företag att analysera och optimera sina kundinteraktioner.

I denna Onify Blueprint demonstreras hur man genererar en Salesforce OAuth 2.0 JWT Bearer Access Token. Detta token kan sedan användas för olika typer av integration med Salesforce, som till exempel att lista, skapa eller uppdatera objekt. Detta flöde kan enkelt återanvändas i andra integrationsarbetsflöden med Salesforce.

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Onify

Author Onify

More posts by Onify