Skip to main content

Denna blueprint introducerar Bolagsverkets Sammansatt bastjänst (SSBT), en central källa för att effektivt hämta företagsdata. SSBT är utvecklad för att samla och konsolidera information från Bolagsverket, Skatteverket och SCB, vilket underlättar tillgången till företagsinformation.
Nedan följer en översikt över de viktigaste funktionerna i SSBT:

SSBTEN (Sammansatt Bastjänst – Engagemang)

  • Tillhandahåller information om en persons samtliga företagsengagemang.
  • Ger detaljer om positioner och ägarandelar i olika företag.

SSBTRO (Sammansatt Bastjänst – Roller)

  • Fokuserar på information om individers roller inom företag.
  • Innehåller data om styrelsepositioner, VD-uppgifter och andra ledande befattningar.

SSBTGU (Sammansatt Bastjänst – Grunduppgifter)

  • Erbjuder grundläggande information om företag, som företagsnamn, organisationsnummer och registreringsdatum.
  • Användbar för att snabbt få en överblick över ett företags identitet och juridiska status.

Denna blueprint demonstrerar dels hur man tekniskt integrerar med SSBT och hur man hämtar detaljer om ett specifikt företag via SSBTGU.

#bolagsverket
#ssbt
#digitalisering
#automation

För ytterligare information och detaljer, besök vårt GitHub-repo:

Onify

Author Onify

More posts by Onify