Skip to main content

I takt med att den offentliga sektorns digitalisering accelererar, ökar behovet av smidiga och effektiva integrationslösningar. Onify möter denna utveckling med  nya och innovativa Blueprints för integration med Bolagsverkets Sammansatta Bastjänst (SSBT), vilket erbjuder förbättrade möjligheter för datahantering för företag och myndigheter.

SSBT-tjänsten, som drivs av Bolagsverket i samarbete med Skatteverket och SCB, är en kraftfull lösning som syftar till att förenkla företagares interaktion med kommuner och myndigheter. Denna tjänst förenklar för organisationer genom att möjliggöra åtkomst till företagsuppgifter, som redan är registrerade hos andra myndigheter, direkt via olika e-tjänster. Detta minskar den administrativa bördan betydligt och gör processerna effektivare..

Sedan 1 juli 2019 kan myndigheter även hämta företagsuppgifter direkt till sina verksamhetssystem, vilket underlättar och effektiviserar tillgången till viktig företagsinformation.

Vår nyligen lanserade Blueprint för integration med Skatteverket och dess Navet-tjänst representerar ett annat viktigt steg i Onifys arbete med att utveckla praktiska lösningar för den offentliga sektorn. Denna Blueprint, tillsammans med våra nya för Bolagsverket SSBT-tjänst, visar vår strävan efter att kontinuerligt förbättra hanteringen av offentlig data och garanterar inte bara snabb och säker åtkomst till aktuella företagsuppgifter, utan banar också väg för framtida innovationer inom offentlig sektor.

På Onify är vi ständigt engagerade i att utveckla och utöka vårt utbud av Blueprints för att inkludera fler offentliga aktörer. Vår vision är att förenkla sättet vi interagerar med offentliga data, och på så sätt transformera hur organisationer fungerar.

Genom att utnyttja våra nya Blueprints för Bolagsverket SSBT (SSBTEN, SSBTGU och SSBTRO) kan din organisation vara i framkant när det gäller att integrera med och utnyttja offentliga datakällor. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot digital transformation och välkomnar er att delta i denna spännande utveckling. Håll utkik efter våra framtida uppdateringar och nya integrationsmöjligheter – tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

#bolagsverket
#ssbt

Onify

Author Onify

More posts by Onify