Skip to main content

Abou (från Sokigo) är en e-tjänsteplattform som används flitigt av svenska kommuner, och bidrar till deras digitaliseringsprocess. Plattformen tillhandahåller grundläggande digitala tjänster, vilket är ett viktigt steg i att stärka den tekniska infrastrukturen inom den svenska offentliga sektorn. Abou ger kommunerna en solid grund att arbeta från, och i denna miljö kommer Onify in som en värdefull partner för att utöka och förbättra dessa digitala tjänster.

Med samma anda av innovation och framsteg har vi på Onify tagit fram en specifik Blueprint för Abou. Denna Blueprint är skräddarsydd för att effektivt indexera samtliga e-tjänster som finns tillgängliga via Abou. Genom att implementera vår lösning kan kommunerna snabbt få en sammanfattande vy av de tjänster som erbjuds, vilket underlättar för både personal och medborgare i deras dagliga användning. Denna utveckling är inte bara ett sätt att förenkla befintliga processer, utan även ett led i vår ambition att aktivt stödja svenska kommuner på deras väg mot en mer genomgripande digital transformation.

#sokigo
#abou
#etjänster

Onify Blueprint: Index services from Sokigo Abou

För ytterligare information och detaljer, besök vårt GitHub-repo:

Onify

Author Onify

More posts by Onify