Skip to main content

Abou (från Sokigo) är en e-tjänsteplattform som används flitigt av svenska kommuner, och bidrar till deras digitaliseringsprocess. Plattformen tillhandahåller grundläggande digitala tjänster, vilket är ett viktigt steg i att stärka den tekniska infrastrukturen inom den svenska offentliga sektorn. Abou ger kommunerna en solid grund att arbeta från, och i denna miljö kommer Onify in som en värdefull partner för att utöka och förbättra dessa digitala tjänster.

Onify har introducerat en ny Blueprint för Abou, specifikt utformad för att hämta detaljerade uppgifter för ett specifikt ärende baserat på tjänsten det är associerat med. Denna Blueprint erbjuder en effektiv och enkel lösning för att få tillgång till djupgående information om individuella ärenden. Det underlättar för användarna att få en detaljerad förståelse av varje ärende, vilket bidrar till bättre beslutsfattande och förbättrad hantering av ärenden.

#sokigo
#abou
#etjänster

Onify Blueprint: Get case details from Sokigo Abou

För ytterligare information och detaljer, besök vårt GitHub-repo:

Onify

Author Onify

More posts by Onify