Skip to main content

Microsoft Active Directory (AD) är en tjänst för katalogtjänster som används av företag för att organisera, administrera och ge åtkomst till nätverksresurser. Den fungerar som en central databas för användarkonton, datorer, grupper och andra nätverksobjekt, vilket gör det möjligt för administratörer att hantera och säkra företagsresurser på ett effektivt sätt. Medan Azure AD representerar den nyare, molnbaserade versionen av denna tjänst, anpassad för dagens mer distribuerade och molndrivna arbetsmiljöer, finns det fortfarande många företag som håller fast vid den traditionella Active Directory på grund av deras befintliga infrastruktur och investeringar.

Denna Onify Blueprint hämtar användare från Microsoft Active Directory och indexerar dem till Onify. För att integrera med AD använder vi en PowerShell-modul utvecklad av vår partner Zitac, för att kunna göra både fullständig indexering eller delta-indexering vid behov. Med PowerShell-modulen kan vi indexera allt från AD, såsom användare, datorer, grupper osv.

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Onify

Author Onify

More posts by Onify