Skip to main content

På Onify är vi fast beslutna att bidra till offentlig sektors utveckling, med ett speciellt fokus på att hjälpa kommuner att modernisera och effektivisera sina processer. Vår nyligen genomförda integration med e-tjänsteplattformen Abou är ett praktiskt exempel på detta engagemang, där vi visar på fördelarna med samarbete för att uppnå dessa mål.

Abou har blivit en central faktor i svenska kommuners arbete mot teknologisk förnyelse. Med sin popularitet och utbredning, bidrar plattformen med effektiva och lättillgängliga digitala tjänster, vilket är avgörande för kommunernas fortsatta utveckling. I detta sammanhang spelar Onify en viktig roll genom att göra det enklare för kommuner att hantera och tillhandahålla digitala tjänster effektivt. 

Vi har tagit initiativet att skapa flera Blueprints för Abou, vilka inkluderar lösningar för att t.ex. hämta en lista på alla ärenden för en individ baserat på vald tjänst, hämta ut detaljer för specifika ärenden, och effektivt indexera alla e-tjänster inom Abou. Dessa Blueprints möjliggör för kommuner att enkelt integrera med Abou, vilket inte bara förenklar den tekniska processen utan även accelererar adoptionen och implementeringen av nya digitala lösningar.

Vårt mål är att kontinuerligt stödja och forma den digitala utvecklingen inom offentlig sektor. Genom att demonstrera effektiva integrationer, som den med Abou, bidrar vi till en framtida offentlig förvaltning som är mer digitaliserad och effektiv. Vår vision är att fortsätta att vara en partner för kommuner i deras strävan efter digital utveckling. Genom samarbete och innovation ser vi fram emot att fortsätta stödja kommuner på deras resa mot digital transformation.

#abou
#sokigo
#etjänster
#digitalisering
#automation

Onify

Author Onify

More posts by Onify