Skip to main content

De flesta organisationer har idag Microsoft som plattform, exempelvis med Microsoft 365. Och för automation och effektivisering är Power Automate en del av Microsoft’s tjänster. Vi ser att Power Automate är en bra start för automation inom Microsofts ekosystem och kan med sitt inbyggda stöd för RPA (Robotic Process Automation) lösa relativt enkla uppgifter för automation – exempelvis hantera ledighetsansökningar med attestering, eller i Microsoft Teams notifiera när en ny kund registrerats i Microsoft Dynamics 365.

Men för att digitalt stödja mer avancerade processer med flera steg, olika roller som ska interagera i processen, flera typer av system som integreras, behöver vi komplettera Power Automate. Exempelvis för on-boarding av en nyanställd medarbetare, sammanställning av kompletta fakturor, och hantering av IT-assets i hela sin livscykel.

Onifys plattform är utformad för att kunna stödja avancerade processer med stöd för BPMN, och effektivt orkestrera många system. Och Onify gör det också möjligt för användarna att i det enkla och intuitiva gränssnittet kunna söka och hantera information. På det sättet kompletterar Onify effektivt andra verktyg för automation som exempelvis Power Automate.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify