Skip to main content

Abou (från Sokigo) är en e-tjänsteplattform som används flitigt av svenska kommuner, och bidrar till deras digitaliseringsprocess. Plattformen tillhandahåller grundläggande digitala tjänster, vilket är ett viktigt steg i att stärka den tekniska infrastrukturen inom den svenska offentliga sektorn. Abou ger kommunerna en solid grund att arbeta från, och i denna miljö kommer Onify in som en värdefull partner för att utöka och förbättra dessa digitala tjänster.

På Onify har vi utvecklat ytterligare en ny Blueprint för Abou som effektiviserar ärendehantering. Denna Blueprint möjliggör för Onify att enkelt hämta en komplett lista över alla ärenden för en individ, direkt kopplade till en specifik tjänst. Detta möjliggör en förenklad översikt över ärendeinformation, vilket underlättar arbetsprocesserna och förbättrar servicenivån.

#sokigo
#abou
#etjänster

Onify Blueprint: Get cases from Sokigo Abou

För ytterligare information och detaljer, besök vårt GitHub-repo:

Onify

Author Onify

More posts by Onify