Skip to main content

“Shadow automation” – när man tror sig löst ett specifikt problem, men aj aj, så ineffektivt!

När organisationer väljer att göra enskilda automationer blir det ofta isolerade projektinitiativ för att lösa ett specifikt problem – vilket kan ses i flera exempel där man använder RPA (Robotic Process Automation). Dessa isolerade automationer är över tid besvärliga att underhålla och svåra att kombinera i olika arbetsflöden. Större effekt får de organisationer som utgår från sina viktigaste affärsprocesser och utvärderar hur man bäst kan stödja dessa digitalt, och vilka steg som kan effektiviseras med automation. Intressant och tänkvärd läsning!

‘Shadow Automation’ Can Derail Larger Automation Efforts

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify