Skip to main content

Det finns tre intressanta begrepp, tre nivåer, som på ett förenklat sätt beskriver en organisations system och IT-infrastruktur; “systems of engagement”, “systems of activity”, och “systems of record”. I det förstnämnda gränssnittet, systems of engagement, utför våra användare sitt arbete. Medan logiken i processer och koordineringen mellan system och data sker i nästa nivå, systems of activity. Och data/information lagras i den tredje nivån, systems of record.

Onifys plattform har möjlighet att skapa enkla och lättanvända gränssnitt för våra användare i den övre nivån. Där användarna möter ett Google-likt gränssnitt, med enkelhet att SÖKA information och hitta genvägar.

Nyckeln till framgång på den andra nivån, systems of activity, är effektiv koordinering eller orkestrering som det också benämns – av system och data/information. Onify är utformat för att integrera med interna och externa system hos våra kunder – likaväl som att samarbeta med andra automations plattformar. Onifys plattform har två viktiga tillgångar för att supportera denna nivå; det standardiserade sättet att modellera processer med BPMN och den processmotorn.

Onify låter respektive system äga sin data i tredje nivån, systems of record. När Onify integrerar mot system tillgängliggörs och aggregeras information för att på bästa sätt stödja verksamheten.

Det finns flera stora aktörer som försöker täcka in alla tre nivåerna i IT-infrastrukturen – men det blir ofta komplext, dyrt och stort. Onify representerar ett enklare och mer neutralt sätt att orkestrera system och underlätta för användaren.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify