Skip to main content

Microsoft Dynamics 365 är verkligen en svit som har många olika moduler. Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla. Vi har sedan tidigare Blueprints för Sales och Business Central – här kommer nu också en för Customer Service. I denna nya Blueprint visar vi hur man skapar ett ärende i Dynamics 365 Customer Service.

Microsoft Dynamics 365 för Customer Service är Microsoft CRM-lösning för kundtjänst. Perfekt att använda för ett call-center; hanterar frågor och klagomål, supporterar operativa åtgärder, och ärendehantering. Som en del av Dynamics 365-sviten integreras den sömlöst med andra verktyg, som exempelvis Dynamics 365 Sales. Detta ger företag en helhetssyn på sina kunder och förutsättningar för bästa möjliga service.

Med fler Onify Blueprints bygger vi vidare på Onify’s strukturkapital – och skapar möjlighet att korta tiden för utveckling och integration med 70%. Kika gärna! Våra Blueprints är utformade för att vara enkla att använda, och är dessutom kostnadsfria!

För mer info om denna Blueprint, besök GitHub.

Vill kommentera eller engagera dig kring detta inlägg? Vänligen gör det via LinkedIn.

Onify

Author Onify

More posts by Onify