Skip to main content

“Svep ut det gamla, in med det nya” – Datahantering med en twist!

När vi nu stiger in i det nya året, kanske det är lockande att säga “dags att ta fram städkvasten för vår data!” Men skämt åsido, vi på Onify vet att effektiv datahantering är en kontinuerlig resa, inte bara ett nyårslöfte.

Fokus på kontinuerlig och automatiserad datahantering

Med Onify tar vi ett proaktivt tillvägagångssätt till datahantering. Vår teknik använder indexerad data (masterdata) för att kontinuerligt och automatiskt hantera objekt, som t.ex. användarkonton, företag/kunder, åtkomsträttigheter, tillstånd och licenser. Detta innebär inte bara en effektiv användning av resurser, utan också stärkt datasäkerhet och regelefterlevnad. Genom att använda Onify kan du konsolidera och samla alla dina schemalagda, processer på en plats, vilket ger en enhetlig översikt och hantering. Dessutom säkerställer Onify alltid fullständig loggning och spårbarhet för alla genomförda åtgärder, vilket är avgörande för både interna revisioner och efterlevnad av externa regelverk. Genom att utnyttja schemalagda och event-baserade BPMN-processer kan Onify aktivt utföra kritiska dataåtgärder för masterdata som inaktivering av inaktuella konton, uppdateringar av åtkomsträttigheter och frigörande av licenser som inte används – allt för att hålla vår digitala miljö i toppskick.

Effektiv hantering av personuppgifter

Onifys förmåga att samla masterdata från olika system ger oss en unik position för att effektivt hantera personuppgifter. Detta inkluderar inte bara viktiga åtgärder som t.ex. anonymisering, utan även den strategiska gallringen av data, vilket är avgörande för att möta kraven i GDPR och andra dataskyddsförordningar. Genom att noggrant gallra bort onödig eller föråldrad information, säkerställer vi att endast relevant och nödvändig persondata behålls, vilket förbättrar både datasekretess och överensstämmelse med lagar och regleringar.

Varför är kontinuerlig förvaltning så kritisk?

Onify förstår att datahantering är en ständigt pågående process. Genom att kontinuerligt sköta och skydda vår digitala miljö, säkerställer vi inte bara efterlevnad och säkerhet utan även att vi maximalt utnyttjar våra digitala resurser.

Slutsats

I ert arbete med att driva digital transformation är det viktigt att betrakta datahantering som en ständigt pågående resa. Genom att samarbeta med Onify som er partner får ni inte bara en kraftfull start på året, utan även de nödvändiga verktygen för att hållbart och kontinuerligt upprätthålla effektivitet, ordning och kvalitet i er datahantering.

#masterdata
#datahantering
#objekt
#automation
#gdpr

Onify

Author Onify

More posts by Onify