Skip to main content
Techtrade logotyp på en vit bakgrund.

"TechTrade sparar tid för läkare och övrigt vårdpersonal genom att vara en IT-strateg och kontaktyta för många e-hälsofrågor. Vi är också en IT-avdelning åt många privata vårdgivare och hjälper bland annat med sammankoppling till andra system, IT-drift, och teknisk implementation."

Onifys är främsta plattformen för Techtrades kundcenter, och självserviceportal för såväl kunder som tekniker ute i organisationen.

Komplett IT-portal för verksamheten & kunder

Onifys utgör idag Techtrades främsta plattform i kundcenter. Och Onify har också möjligheten att supportera kunder och tekniker ute i verksamheten med en skalbar självserviceportal för beställningar, ärenden och hantering relaterat till IT-utrustning.

En kvinna rör vid en ikon på en blå bakgrund.

Automation av processer

I Techtrades lösning ingår automation av flertalet processer relaterade till IT där man hanterar kunder, användare, ärenden, tjänster. och enheter. Utifrån ett samlat gränssnitt har Techtrade kontroll över samtliga produkter och tjänster – vilket har bidragit till att man avsevärt förenklat sitt arbetssätt.

Stora tidsbesparingar i beställningar

Automation

"Vi har automatiserat alla IT-beställningar, som enkelt görs av kunden och sker i direkt synk med våra leverantörer"

30 min - 30 sek

"Tidigare tog det 30 min att beställa en toner, idag behöver vi bara kontrollera fakturan på 30 sek."

Automatisera personuppgifter

"Personuppgifter registreras helt automatiskt idag i flera system, vilket sparar oss mycket tid och gör det enklare för kunden"

Hur mycket tid kan du spara med Onify?

Boka en demo och se själv!

Enkelt att söka och hantera stora mängder information

En kvinnas finger pekar på en sökknapp.

Flera system

Onifys plattform integrerar med tre system relaterade till kundcenter; ERP affärssystem, CRM för kunddata och ärendehanterings system.

60 000+ objekt

Utifrån Onifys samlade gränssnitt kan mer än 60 ooo objekt - som exempelvis datorer och användare sökas och hanteras utifrån ett samlat gränssnitt.

24 000+ ärenden

Årligen hanteras mer än 24 000 av Techtrades ärenden med Onifys plattform av kunder. administratörer. kundcenter och tekniker.

Ökad kontroll i verksamheten

  • Strukturerat arbetssätt för att kunna hantera stora mängder IT-prylar

  • Högre leveranssäkerhet till kunder med rätt produkter, leveranskontroll, och korrekta fakturor

  • Ökad säkerhet på personuppgifter – exempelvis enkel och effektiv inaktivering (off-boarding)av användare

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här!

Vad händer på Onify?
Se nyheter!

Vad gör Onify unikt?
Låt oss berätta!

Nyfiken på kundcase?
Ta en koll här

Onify - Jobba smartare

Spara tid, förenkla, få kontroll.